Minimalna plača v Sloveniji - Pogosto zastavljena vprašanja

Ali obstaja posebna zakonodaja v zvezi z minimalnimi plačami v Sloveniji?

V Slovenniji obstaja poseben zakon, ki ureja minimalno plačo. Ime zakona je: Zakon o minimalni plači. Vpogled je na voljo tukaj: http://www.uradni-list.si/1/content?id=96327

Ali obstajata ena ali več minimalnih plač, ki je / so določena z zakonom?

Obstaja samo ena nacionalna minimalna plača v Sloveniji, brez regionalne ali sektorske razlike.

Na podlagi česa se izračuna minimalna plača?

V skladu s 4. členom Zakona o minimalni plači, ki je minimalna plača v Sloveniji izračunana na mesečni osnovi.

V primeru tedenske / mesečne minimalne starosti, ali temeljijo na kakšnem fiksnem število ur?

Člen 2 Zakona o minimalni plači določa minimalno plačo za delo s polnim delovnim časom (8 ur na dan). Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.

Ali vladni predstavniki organov, delodajalci in / ali sindikat sodelujejo pri nastavitvi minimalnih plač?

Znesek določi minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji. Osnova je srečanje tristranskosti pod oznako Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Organizacije delodajalcev in sindikatov je le konsulutarni partner. Vlado V ESS zastopa pet ministrov (za delo, družino in socialne zadeve, za finance, za gospodarstvo, za javno upravo, za razvoj in evropske zadeve), direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj ter državni sekretar za socialni dialog v uradu predsednika vlade. Skupina zaposlenih in združenja delodajalcev je sestavljena večinoma iz predsednikov njihovih organizacij ali drugih oseb visokega ranga. Skupina zaposlenih in združenja delodajalcev je sestavljena večinoma iz predsednikov njihovih organizacij ali drugih oseb visokega ranga.

Kdo poravnava (popravki) za minimalno plačo / odloča?

Prilagoditev minimalne plače se odloča po konsulutaciji z delodajalcem in predstavniki TU.

Kateri so sestavni deli minimalne plače v Sloveniji?

Slovenija je določila le komponento minimalne plače.

Kako pogosto se določeni deli minimalne plače posodabljajo?

Fiksni del minimalne plače se letno posodablja.

Kaj je / so merila /, na katerih temeljijo popravki minimalne plače?

V skladu z 2. členom Zakona o minimalni plači naj bi se upoštevale 4 spremenljivke: 1. dvig cen življenjskih potrebščin 2. plačni trendi 3. gospodarske razmere oziroma gospodarska rast in trendi zaposlovanja kot točka 4.. V resnici pa je povečanje minimalne plače bolj ali manj povezano z inflacijo.

Kaj je nacionalni prag revščine? (V nacionalni valuti)

Kliknite tukaj, da spoznate nacionalno mejo revščine v kontekstu minimalne plače, višino minimalnih življenjskih stroškov in dejanskih stroškov. Izberite valuto (evro ali nacionalno valuto), da spoznate nacionalno mejo revščine.

Kako je urejena skladnost minimalne plače?

V skladu s 7. členom Zakona o minimalni plači, skladnost minimalne plače ureja Inšpektorat Republike Slovenije.

Katere pravne sankcije se lahko uporabljajo v skladu z manjkajočim?

Med 3.000 EUR in 20.000 EUR za ne izplača delavcu v plačo v skladu z Zakonom o minimalni plači. Če je podjetje majhno (10 ali manj zaposlenih), je meja od 1500 eur do 8000 eur. Z globo od 1.000 do 2.000 evrov se za prekršek lahko kaznuje le odgovorna oseba, če je delodajalec pravna oseba (ne pa podjetje) ali država / samoupravna telesa. V skladu z 8. členom Zakona o minimalni plači. Minimalna plača velja za delo, opravljeno po 1. januarju (če je bilo delo opravljeno prej, in do takrat, ko se določi nova minimalna plača ni bil poplačan, velja minimalna plača prejšnjega leta.

So predstavniki delodajalcev in / ali sindikatov, ki sodelujejo v postopkih usklajeni?

Delodajalci / TU niso vključeni v postopke usklajevanja.

Komu / Kje se lahko posamezniki pritožijo, če menijo, da zaslužijo manj od minimalne plače?

Inšpektorat Republike Slovenije, Verovškova ulica 64a SI-1000 Ljubljana Slovenija http://www.id.gov.si/en/

V katerem mesecu v letu se spreminja stopnja minimalne plače v vaši državi?

Minimalna plača se vsako leto ob koncu januarja revidira. V skladu s 6. členom Zakona o minimalni plači. Minimalna plača velja za delo, opravljeno po 1. januarju (če je bilo delo opravljeno prej, in do takrat, ko je nova minimalna plača objavljena ni bil plačan, velja minimalna plača prejšnjega leta.

loading...