Dojenje

Dojenje

Delavka, ki doji otroka, mlajšega od 18 mesecev in je zaposlena za poln delovni čas, ima pravico do odmora za dojenje med delovnim časom v trajanju najmanj eno uro v dnevu. Doječe matere so upravičene do sorazmernega deleža minimalne plače za enourni odmor za dojenje, dokler otrok ne dopolni devet mesecev. Po dopolnjenih prvih 9 mesecih in do starosti otroka 18 mesecev se plačajo le prispevki za socialno varstvo na osnovi sorazmernega dela minimalne plače. 

viri: 188. člen Zakon o delovnih razmerjih; 49. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

loading...
Loading...