Spolno Nadlegovanje

Spolno Nadlegovanje

S težavo z nadlegovanjem ali s spolnim nadlegovanjem se spopada slovenska zakonodaja z Zakonom o uresničevanju načela enakega obravnavanja (AIPET) oz. Zakonom o delovnih razmerjih (ERA).

V skladu s 5.(1.) členom AIPET je nadlegovanje neželeno ravnanje, ki temelji na kakršni koli osebni okoliščini, kjer pride do ustrahovalnega, sovražnega, sramotnega, ponižujočega ali žaljivega okolja za osebo ali užali njeno ponos.

V skladu s 7. členom ERA so spolna in druge oblike nadlegovanj prepovedana. Spolno nadlegovanje je vsakršna oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega dejanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom neželeno vplivati na dostojanstvo osebe, zlasti kjer to vključuje ustvarjanje ustrahovalnega, sovražnega, sramotnega, ponižujočega ali žaljivega okolja. Po drugi strani je nadlegovanje definirano kot »vsakršna oblika neželenega vedenja z učinkom ali namenom neželeno vplivati na dostojanstvo osebe ali ustvarjanja ustrahovalnega, sovražnega, sramotnega, ponižujočega ali žaljivega okolja.

Spolna in druge oblike nadlegovanj se v skladu z zakonom smatrajo kot diskriminacija. Če kandidat ali delavec zavrne nadlegovalno obnašanje ali spolno nadlegovanje delodajalca, predstojnika ali sodelavca, to ne sme biti osnova za diskriminacijo pri zaposlitvi ali na delu. Delodajalec je odgovoren za škodo, ki je povzročena tretji osebi, vključno z zaposlenimi, s strani njegovega zaposlenega med delovnim časom ali v povezavi z delom.

Delodajalec mora zagotoviti delovno okolje, kjer noben delavec ni izpostavljen spolnemu ali drugemu nadlegovanju ali nasilju s strani delodajalca, predstojnika ali sodelavcev. Zato mora delodajalec izvesti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugimi oblikami nadlegovanja ali pred nasiljem na delovnem mestu. Delodajalci morajo obvestiti delavce o privzetih ukrepih na način, ki je primeren za delodajalca (prek obvestilne table ali po e-pošti).

Zaposleni lahko izredno prekine pogodbo o zaposlitvi, če delodajalec ni zmogel zagotoviti zaščite pred spolnim ali drugo obliko nadlegovanja ali mobinga na delovnem mestu.

Delodajalcu se lahko izreče globa v višini 3.000-20.000 EUR, če krši prepoved spolnega ali druge oblike nadlegovanja na delovnem mestu ali če ne zagotovi zaščite pred spolnim ali drugo obliko nadlegovanja ali mobinga v skladu s 47.(1.) členom ERA.

viri: 7., 47., 111. in 217. člen Zakona o delovnih razmerjih; 5. člen Zakona o o uresničevanju načela enakega obravnavanja

loading...
Loading...