Člani/članice samostanske skupnosti, duhovnikovi pomočniki/duhovnikove pomočnice ipd.

    Izpolnite anketo o plačah

    Nivo izobrazbe

    Kvalificiran
    loading...
    Loading...