Razlika v plačah med spoloma v sekundarnih delovnih pogojih v vsej EU

Razlike v plačah med spoloma niso omejene samo na plačilo. To je pokazala nedavna pionirska raziskava v 27 državah članicah EU. Tudi pri nadomestilih stroškov, letnih nadomestilih, nagradah, zavarovanjih in pokojninskih shemah po vsej EU se kažejo razlike v plačah med spoloma, najpogosteje v prid moških. Kljub temu v vseh državah tudi ženske sodelujejo v takih shemah, v tretjini držav pa celo pogosteje kot moški. Zato se zdi, da bi lahko povečana ozaveščenost in asertivnost zaposlenih žensk med pogajanji znižala te sekundarne razlike v plačah med spoloma.

V 24 od 27 držav je bilo dovolj podatkov zbranih prek spletnih anket o plačah WageIndicator, kjer je več kot pol milijona zaposlenih med januarjem 2014 in julijem 2016 prispevalo podatke. Ta študija je prva, ki se je osredotočila na razlike med spoloma na področju sekundarnih delovnih pogojev.

Nadomestilo stroškov

Nadomestila stroškov so precej pogosta. V samo 6 državah manj kot 10 % zaposlenih poroča, da prejemajo nadomestila stroškov. V 12 državah se ta odstotek giblje med 10 % in 20 %. V 3 državah se odstotek giblje med 20 % in 30 %, v 2 državah pa med 30 % in 40 %. V Belgiji pokrivajo več kot 40 % stroškov. Kljub temu so razlike med spoloma precejšnje. V 19 državah moški pogosteje poročajo o nadomestilu stroškov, medtem ko v preostalih 5 državah to velja za ženske. Razlika med spoloma za države, kjer moški pogosteje poročajo prejem nadomestila stroškov, se giblje od 1 % do 8 %. Razlika med spoloma za države, kjer ženske pogosteje poročajo prejem nadomestila stroškov, se giblje od blizu 0 % do 4 %.

Letno nadomestilo

Za 24 od 27 držav je bilo dovolj razpoložljivih informacij, da so bile odkrite velike razlike med spoloma glede na bonuse. V 18 državah so v prednosti moški – razlika med spoloma je od blizu 0 do 6 odstotnih točk. V 6 državah, kjer so v prednosti ženske, se razlike med spoloma gibljejo od 1 do 7 odstotnih točk, z izjemo Estonije, kjer 30 % žensk in samo 7 % moških poroča, da so prejeli letna nadomestila.

Sodelovanje v shemah dobička po spolu se zelo razlikuje po 22 državah, za katere je bilo dosti razpoložljivih podatkov. Najnižje razlike med spoloma (okoli 1 %) je mogoče najti na Danskem, Madžarskem, Švedskem in Irskem ter v Italiji. V Belgiji (11 %) in ZK (12 %) je mogoče videti največje razlike. Pri vsem tem so razlike med spoloma glede sodelovanja v shemah dobička v prednost moških, z izjemo Poljske, kjer so ženske na tem področju dosegle rahlo boljši rezultat od moških.

V skladu s to sliko so razlike med spoloma za bone, popuste ali plačila v naravi večinoma v prid moških – v 17 od 22 držav z zadostnimi podatki. Na tem področju je mogoče največjo razliko med spoloma najti v Združenem kraljestvu v višini 10 odstotnih točk. Samo v 5 državah ženske prejmejo bone, popuste in plačila v naravi pogosteje od moških – od blizu 0 odstotnih točk v Avstriji pa do 8 odstotnih točk na Finskem.

Pokojninske in zavarovalne sheme

Tudi na področju prispevkov delodajalca v pokojninske in zavarovalne sheme je analiza pokazala znatne razlike med spoloma, večinoma v prid moških. Temu je tako v 15 od 24 držav z zadostnimi podatki. V tej skupini se razlike gibljejo od 1 odstotne točke na Finskem do 20 odstotnih točk na Malti. Kljub temu pa so v 9 državah razlike v prid žensk in se gibljejo od blizu 0 odstotnih točk v Grčiji pa do 27 odstotnih točk v Estoniji. V 16 od 24 držav je razlika v zavarovalnih shemah v prid moških, pri čemer se giblje od blizu 0 odstotne točke v Grčiji do 16 odstotnih točk na Malti. Pri tem pa so v 8 državah razlike v prid žensk in se gibljejo od blizu 0 odstotnih točk v Romuniji pa do 24 odstotnih točk v Estoniji.

Poročilo: Analize o razliki v plači med spoloma v denarnih in nedenarnih nadomestilih in nagradah je izvedla Univerza v Amsterdamu/AIAS. To poročilo je del projekta WITA.

Kaj je projekt Z inovativnimi orodji proti razliki v plačilu med spoloma?

Projekt Z inovativnimi orodji proti razliki v plačilu med spoloma (WITA GPG – januar 2015–december 2016) naj bi znatno prispeval k zmanjšanju velike in trajne razlike v plačilu med spoloma. Omogoča ga donacija za ukrepe programa Evropske komisije PROGRESS št. 4000004929. Ena od dejavnosti je primerjava moških in ženskih plač na ravni poklicnih skupin, objava rezultatov na nacionalnih straneh WageIndicator vseh 28 držav članic EU in Turčije ter širjenje s sporočili za javnost.

Več informacij o projektu Z inovativnimi orodji proti razliki v plačilu med spoloma

Več informacij o razliki v plačilu med spoloma v Sloveniji na spletni strani Mojaplaca.si

loading...
Loading...