V Sloveniji pri nekaterih visokokvalificiranih poklicih razlike med plačami med spoloma izginejo po dolgi delovni dobi

V Sloveniji pri nekaterih visokokvalificiranih poklicih, kot so učiteljski kadri ali strokovnjaki v znanosti in tehniki, se razlike v plačilu med spoloma po dolgi delovni dobi zmanjšajo. V segmentu nizko kvalificiranih poklicev, kot na primer pri prodajalcih/prodajalkah ali upravljavcih/upravljavkah strojev in naprav, so razlike pri plačilih med spoloma večje, pri čemer moški zaslužijo več. Podatki glede plač pri poklicih za preprosta dela ne kažejo na večje razlike pri plačilu med spoloma.

Ženske ne zaslužijo veliko več kot moški v učiteljskih poklicih in niti kot strokovnjakinje znanstvenih in tehnično-tehnoloških ved, vendar so v nekaterih primerih po določeni delovni dobi plače med spoloma enake. Moški z delovnimi izkušnjami do 3 leta zaslužijo 10,6 % več kot ženske, z delovnimi izkušnjami 6–10 let zaslužijo 15,8 % več kot ženske, pri zaposlenih z delovnimi izkušnjami več kot 11 let pa ženske zaslužijo 1,4 % več kot moški. Podoben trend velja v skupini strokovnjakov/strokovnjakinj za poslovanje, kjer moški z delovnimi izkušnjami do 5 let zaslužijo 11 % več, v skupini 6–10 let pa 27 % več kot ženske. Moški z delovnimi izkušnjami 11–20 let zaslužijo le še 3 % več kot ženske, po več kot 20 let delovnih izkušenj pa ženske zaslužijo 2 % več. V skupini pravnih, socialnih in kulturnih delavcev/delavk ženske z delovnimi izkušnjami 3–5 let zaslužijo 3,5 % več kot moški.

Največja razlika pri plačilu med spoloma (36 %), kjer višjo plačo dobijo moški, je v skupini pravnih, socialnih in kulturnih delavcev/delavk z delovnimi izkušnjami 6–10 let. V isti skupini je velika razlika pri plačah med spoloma (18,3 %) tudi pri delavcih/delavkah z delovnimi izkušnjami 11–20 let. V skupini upravljavcev/upravljavk strojev in naprav moški v povprečju zaslužijo 17,7 % več kot ženske v vseh kategorijah delovnih izkušenj. Podobna razlika med plačami (14,7 %) je bila zabeležena pri zaposlenih v prodaji. Preprosti poklici, kjer delavci zaslužijo 11 % več kot delavke v vseh kategorijah delovnih izkušenj, sodijo v skupino poklicev z relativno majhno razliko v plačilu med spoloma.

Iz kje izhaja razlika v plačilu med spoloma?

Razlika v plačilu med spoloma je opredeljena kot neenakovredno plačilo za delo enake vrednosti, opravljeno z enakim znanjem in kvalifikacijami. Ta razlika v plačilu med spoloma izhaja iz prakse ločevanja med spoloma. Te prakse krepijo obstoječe neenake možnosti razvoja za moške in ženske ter neupravičeno plačilo znotraj poklicnih skupin in poklicev. Upoštevajte, da razlike v plačilu med spoloma, predstavljena spodaj, veljajo samo za analizirane poklice.

Tabela 1. Razlika v plačilu med spoloma za velike poklicne skupine v Sloveniji

Delovno mesto Leta delovnih izkušenj Moški Ženske Razlika v plačilu med spoloma
Povprečna bruto plača v €/uro Povprečna bruto plača v €/uro Razlika v %
Uradniki/uradnice oboroženih sil manj kot 3 8,73 8,23 5,73 %
3–5 9,89 8,77 11,32 %
6–10 12,65 9,47 25,14 %
11–20 13,43 12,43 7,45 %
več kot 20 14,31 13,51 5,59 %
Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje manj kot 3 8,31 7,37 11,31 %
3–5 8,84 7,82 11,54 %
6–10 11,16 8,17 26.79%
11–20 10,34 10,04 2,90 %
več kot 20 9,67 9,86 -1,96 %
Strokovnjaki/strokovnjakinje za poučevanje manj kot 3
3–5 10,06 7,49 25,55 %
6–10 11,31 9,59 15,21 %
11–20 12,95 11,81 8,80 %
več kot 20 14,15 13,33 5,80 %
Zaposleni/zaposlene v prodaji manj kot 3
3–5 6,93 5,76 16,88 %
6–10 7,19 6,1 15,16 %
11–20 7,06 6,03 14,59 %
več kot 20 7,04 6,19 12,07 %
Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških strok manj kot 3
3–5 10,34 9,24 10,64 %
6–10 11,60 9,77 15,78 %
11–20 13,52 13,71 -1,41 %
več kot 20 14,87 14,96 -0,0061 %
Pravni, socialni in kulturni delavci/delavke manj kot 3
3–5 8,25 8,54 -3,52 %
6–10 14,92 9,54 36,06 %
11–20 16,31 13,33 18,27 %
več kot 20 16,75 15,2 9,25 %
Upravljavci/upravljavke strojev in naprav, sestavljalci/sestavljalke manj kot 3
3–5 7,08 5,62 20,62 %
6–10 6,82 5,96 12,61 %
11–20 6,96 5,95 14,51 %
več kot 20 8,02 6,18 22,94 %
Poklici za preprosta dela manj kot 3
3–5 5,77 5,42 6,07 %
6–10 5,95 5,33 10,42 %
11–20 6,53 5,39 17,46 %
več kot 20 6,27 5,61 10,53 %

Vir: Nabor podatkov Statistike dohodka in življenjskih pogojev EU (SILC) 2013-2014

Razlika v plačilu med spoloma je bila pridobljena s primerjavo povprečnih bruto plač po spolih in delitvijo nastale razlike z moško povprečno plačo. Vse poklicne skupine v tabeli imajo najmanj 10 odzivov tako za anketirance kot anketiranke.

Kaj je projekt Z inovativnimi orodji proti razliki v plačilu med spoloma?

Projekt Z inovativnimi orodji proti razliki v plačilu med spoloma (WITA GPG – januar 2015–december 2016) naj bi znatno prispeval k zmanjšanju velike in trajne razlike v plačilu med spoloma. Omogoča ga donacija za ukrepe programa Evropske komisije PROGRESS št. 4000004929. Ena od dejavnosti je primerjava moških in ženskih plač na ravni poklicnih skupin, objava rezultatov na nacionalnih straneh WageIndicator vseh 28 držav članic EU in Turčije ter širjenje s sporočili za javnost.

Več informacij o projektu Z inovativnimi orodji proti razliki v plačilu med spoloma

Več informacij o razliki v plačilu med spoloma v Sloveniji na spletni strani Mojaplaca.si

loading...
Loading...